Skip to main content

Tømning af tanke og brønde

Bundfældningstanke kaldes også for trixtanke eller septiktanke. Det er krav om, at tømning af tanke og brønde skal ske mindst én gang årligt for at sikre, at slamkammeret i tanken ikke bliver overfyldt, da slam og andre urenheder vil fortsætte videre til eksempelvis sivedræn eller ud i vandløbet.

Ved vedligeholdelse af brønde ved ejendomme er det muligt at undgå, at brønden løber over, hvilket kan give fugtige ydervægge og til sidst føre til vandskader i både kælder og vægge inde i ejendommen. Særligt nedløbsbrønde skal renses for blade, jord og andet snavs. Det, der ender i tagrenden, vil blive skyllet ned i nedløbsbrønden og lægge sig her, og det kan lukke for afløbshullet. Det kan resultere i, at vandet løber over brøndens kanter.

Bemærk, at vi også udfører rensning af kloak, kloak TV samt montering af rottespærre.

Vores tømning omfatter:

  • Tagbrønde
  • Sandfang
  • Udskiller
  • Rensebrønde
  • Septiktank
  • Tanke
  • Drænbrønde
  • Nedløbsbrønde