Skip to main content

Rensning af kloak

Når I oplever problemer med kloakken vil vi typisk håndtere problemet ved enten at lave en rensning af kloak eller en kloakspuling. Disse to rengøringsmetoder adskiller sig ved, at kloakrensningen udføres, når der er tale om mindre problemer samt ved forebyggelse, hvorimod spuling er en kraftigere metode, hvor der både kan fjernes skidt, snavs og affald.

Det er forskelligt fra opgave til opgave, om der er behov for slamsugning eller andre former for kloakservice – eksempelvis kloak TV eller tømning af tanke og brønde, men vi forlader aldrig stedet, før vi har sikret, at alt skidtet er væk, så vandet frit kan løbe uden hindringer igen.

Vores rensning af kloakker omfatter:

  • Toiletter
  • Faldstammer
  • Vaske
  • Rensebrønde
  • Dræn
  • Tagrender
  • Nedløb
  • Gulvafløb
  • Vandrender